HR  EN

·         Miješanje boja prema narudžbi

·         Rezanje presvlačnih materijala

·         Zbrinjavanje ambalaže 

·         Tehnička podrška i savjetovanje